11. cikkely: Bevezetés és ellenőrzés

11.1 A kormányok intézkedjenek, hogy a jelen Kódex elveit és célját saját szociális és törvényi felépítésüknek megfelelően hatályba léptessék, beleértve országos törvények, rendeletek és egyéb alkalmas intézkedések meghozatalát. E célból a kormányok – ha szükséges – működjenek együtt az Egészségügyi Világszervezettel, az UNICEF-fel és az ENSZ egyéb szervezeteivel. Tegyék nyilvánossá mindazon országos irányelveket és intézkedéseket, melyeket a Kódex elveinek és céljának megvalósítására hoztak, és egyformán érvényesítsék őket mindenkivel szemben, aki a jelen Kódex tárgykörébe tartozó termékek gyártásában és forgalmazásában érdekelt.

11.2 A jelen Kódex alkalmazásának ellenőrzése a kormányok feladata, akik intézkedhetnek egyénileg vagy az Egészségügyi Világszervezeten keresztül, a jelen cikkely 6. és 7. pontjának értelmében. A Kódex tárgykörébe tartozó termékek gyártói és forgalmazói, a megfelelő civil szervezetek, a szakmai testületek és a fogyasztói szervezetek működjenek együtt a kormánnyal ennek érdekében.

11.3 A jelen Kódex bevezetésére hozott egyéb intézkedésektől függetlenül a Kódex tárgykörébe tartozó termékek gyártói és forgalmazói tekintsék magukat felelősnek azért, hogy ellenőrizzék: marketing-módszereik megfelelnek-e a Kódex irányelveinek és céljának. Tegyenek róla, hogy cégük működését minden szinten összehangolják ezen elvekkel és céllal.

11.4 Az érintett civil szervezetek, szakmai testületek, intézmények és magánszemélyek felelősek azért, hogy felhívják a gyártók és a forgalmazók figyelmét azokra a tevékenységekre, amelyek összeférhetetlenek a jelen Kódex irányelveivel és céljával. Így hozhatók meg a megfelelő intézkedések. Az illetékes kormányhatóságot szintén értesíteni kell a történtekről.

11.5 A Kódex tárgykörébe tartozó termékek gyártói és elsődleges forgalmazói kötelesek minden marketing-szakemberükkel megismertetni a Kódexet és a Kódex szerinti kötelezettségeiket.

11.6 Az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának 62. cikkelye értelmében a tagállamoknak évente tájékoztatniuk kell az elnököt azon intézkedésekről, amelyeket a jelen Kódex elveinek és céljának megvalósítása érdekében tettek.

11.7 Az elnöknek minden páros évben be kell számolnia az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése előtt a Kódex megvalósításának helyzetéről, továbbá, ha erre felkérik, technikai segítséget kell nyújtania a tagállamoknak országos törvényeik és rendeleteik kidolgozásához vagy a Kódex elveinek és céljának megvalósítása és előmozdítása végett hozandó más, megfelelő intézkedésekhez.