Fejezetek a laktációs szaktanácsadó képzés törzsanyagához

Szerkesztők:
Dr. Török Szabolcs János
Dr. Kun Judit Gabriella

Szaklektor:
Dr. Szücs Kinga Anita (USA, Indiana Univesity)
gyermekgyógyász, egyetemi tanár (Professor of Clinical Pediatrics)
az Amerikai Gyermekgyógyász Társaság Szoptatást Támogató Bizottságának vezetőségi tagja
az Academy of Breastfeeding Medicine vezetőségi tagja

Nyelvi lektor:
Alexáné Topál Katalin

Kiadó:
Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, 2012

ISBN: 978-963-9129-78-8

Készült a „Geriátriai, laktációs szaktanácsadó és betegbiztonsági szakember képzés- és módszertani fejlesztés a Semmelweis Egyetemen” című, TÁMOP-6.2.2/B-09/2-2010-0006 számú pályázat támogatásával.

A TELJES TANANYAG INNEN LETÖLTHETŐ.