3. cikkely: Meghatározások

A jelen Kódexben a következő meghatározások érvényesek:

Anyatejet helyettesítő készítmény: olyan élelmiszer, amelyről bármilyen módon azt állítják, hogy alkalmas az anyatej teljes vagy részleges helyettesítésére – akár valóban megfelel ennek a célnak, akár nem.

Címke: képi vagy írott ismertető, védjegy vagy jelzés, ami a Kódex tárgykörébe tartozó termékek kiszereléséhez (lásd lent) van erősítve bármilyen módon – rá van írva, nyomtatva, bele van nyomva, bélyegezve vagy hozzá van kötve.

Csecsemőtápszer: olyan anyatejet helyettesítő készítmény, amely arra szolgál, hogy a csecsemők átlagos tápanyagszükségletét 4-6 hónapos korig kielégítse. A csecsemőtápszer gyárilag készül a Codex Alimentarius szabványai szerint, a csecsemők különleges élettani sajátosságainak figyelembevételével. Létezik házilag készített csecsemőtápszer is, ezt egyszerűen „házi tápszernek” hívjuk.

Egészségügyi dolgozó: olyan személy, aki a lenti egészségügyi ellátó rendszer bármelyik részében dolgozik, akár szakképesítéssel, akár nem, beleértve az önkéntes, fizetés nélküli dolgozókat is.

Egészségügyi ellátó rendszer: mindazon állami, civil vagy magánintézmények összessége, amelyek közvetve vagy közvetlenül az anyák, a csecsemők és a terhes anyák egészségügyi ellátására szakosodtak. Ide értjük a bölcsődéket, a csecsemőgondozó intézményeket, valamint a magánpraxis egészségügyi dolgozóit is. A Kódex céljai szerint az egészségügyi ellátó rendszer nem foglalja magában sem a gyógyszertárakat, sem a többi hivatalos elárusító helyet.

Ellátmány: valamely termék huzamos idejű felhasználásra szánt mennyisége, amit ingyen vagy leszállított áron adnak szociális célokra – beleértve a rászoruló családoknak juttatott mennyiségeket is.

Forgalmazó: olyan személy, cég vagy egyéb gazdálkodó egység az állami vagy magánszektorban, amely a Kódex tárgykörébe tartozó termékek nagy- vagy kiskereskedelmi forgalmazásával foglalkozik (közvetve vagy közvetlenül). Az „elsődleges forgalmazó” lehet a gyártó kereskedelmi ügynöke, képviselője, országos forgalmazója vagy közvetítője.

Gyártó: olyan cég vagy egyéb gazdálkodó egység az állami vagy magánszektorban, amely a Kódex tárgykörébe tartozó termékek gyártásának üzletágában részt vesz vagy ebben a szerepben működik (akár közvetlenül, akár ügynökön keresztül, akár olyan gazdálkodó egység útján, amelyet ő maga irányít vagy szerződéses viszonyban van vele).

Marketing: a termékek népszerűsítése, elosztása, eladása, reklámja, valamint a hozzájuk kapcsolódó PR-tevékenység és tájékoztatás.

Marketing szakember: olyan személy, aki a Kódex tárgykörébe tartozó egy vagy több termék marketingjéért felel.

Minta: valamely termék kis mennyisége (gyakran egy adagja), amit ingyen adnak.

Kiegészítő táplálék: olyan gyári vagy házi készítésű élelmiszer, amely alkalmas az anyatej vagy a csecsemőtápszer kiegészítésére, amikor ezek már nem tudják kielégíteni a csecsemő tápanyagszükségleteit. Az ilyen ételt szokás „elválasztási ételnek” vagy „anyatejkiegészítőnek” is nevezni.

Kiszerelés: az eladásra szánt termékek bármilyen formában, normál kiskereskedelmi egységként való csomagolása, beleértve a csomagolóanyagot is.