Útmutató az anyatejhelyettesítő készítmények digitális marketingjének korlátozására irányuló szabályozási intézkedésekhez

Az Egészségügyi Világszervezet 2022 áprilisában tette közzé azt a jelentését, amely összefoglalja azokat a digitális marketing technikákat, amelyeknek célja, hogy befolyásolja a szülőket kisbabájuk táplálásával kapcsolatban.

Ennek elérésére különböző alkalmazásokat, virtuális támogató csoportokat vagy babaklubokat, fizetett influenszereket, promóciókat, versenyeket, tanácsadói szolgáltatásokat használnak, de a tápszergyártó cégek megvásárolhatják vagy össze is gyűjthetik a személyes adatokat, amelyek révén személyre szabott promóciókat juttathatnak el a várandós nőkhöz és kisgyermekes anyákhoz.

A WHO beszámolója egy 2021-ben elvégzett kutatás eredményeit összegzi, amely szerint a tápszergyártó cégek naponta körülbelül 90 alkalommal tesznek közzé tartalmakat a közösségi média felületeiken, és ezzel 229 millió felhasználót érnek el. Ez az intenzív marketing jelentős hatással van a szülőkre, amit az eladások minden képzeletet felülmúló növekedése és a globális tápszerpiac szárnyalása igazol.

Az eladások növekedése a fogyasztás növekedésével jár együtt, ami viszont a kizárólagos és teljes szoptatás csökkenését vonja maga után. Figyelembe véve, hogy a szoptatásnak milyen meghatározó, pozitív hatása van mind a gyermek, mind az anya fizikai és mentális egészségére, ez a tendencia aggasztó, és megfordítása az egész társadalomnak elemi érdeke.

Mivel a digitális környezet eddig nem ismert lehetőségeket kínál új marketing módszerek alkalmazására, Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexét alkalmazó szabályozás és végrehajtás terén is új módszerekre van szükség.

Az Egészségügyi Világszervezet 75. közgyűlése a fenti jelentés tanulmányozása után WHA75(21) 28 May 2022 sz. határozatában felkérte a főigazgatót, hogy dolgozzon ki iránymutatást a tagállamok számára az anyatej-helyettesítő készítmények digitális marketingjét korlátozó szabályozási intézkedésekre vonatkozóan.

A 2023. november 16-án közzétett “Útmutató az anyatejhelyettesítő készítmények digitális marketingjének korlátozására irányuló szabályozási intézkedésekhez” (Guidance on regulatory measures aimed at restricting digital marketing of breast-milk substitutes) c. dokumentum ennek a megbízásnak tesz eleget.

Az útmutató a következő javaslatokat fogalmazza meg:

 1. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szabályozási intézkedések hatékonyan tiltsák a kódex hatálya alá tartozó termékek promócióját, beleértve a márka promócióját is, valamennyi csatornán és médiumban, beleértve a digitális médiát is.
 2. A szabályozási intézkedéseknek meg kell tiltaniuk a kódex hatálya alá tartozó termékeknek vagy márkáiknak az egészségügyi rendszereken és egészségügyi szakmai szervezeteken keresztül történő, digitális technológiákat használó promócióját.
 3. A szabályozási intézkedéseknek meg kell tiltaniuk a kódex hatálya alá tartozó termékek és márkáik promócióját a digitális környezetben az árusítás helyén, összhangban a kódexnek az értékesítési helyeken történő promócióra, a tájékoztatásra és oktatásra, valamint a címkézésre vonatkozó rendelkezéseivel.
 4. A tagállamoknak meg kell tiltaniuk a csecsemők és kisgyermekek számára készült, nem az anyatejet helyettesítő élelmiszerek tisztességtelen reklámozását a digitális környezetben.
 5. A tagállamoknak jogi kötelezettséget kell előírniuk a digitális marketing értéklánc szereplői számára, hogy figyelemmel kísérjék a tiltott marketinget, és haladéktalanul intézkedjenek annak megelőzése vagy orvoslása érdekében.
 6. A szabályozási intézkedéseknek meg kell határozniuk a végrehajtásért, ellenőrzésért és betartatásért felelős kormányzati szerveket, amelyek többek között a digitális környezetben is biztosítják a végrehajtást, mechanizmusokat kell létrehozniuk az egyes hatóságok közötti együttműködéshez, megfelelő forrásokat kell elkülöníteniük, és meg kell állapítaniuk az e feladatok ellátásához szükséges hatásköröket.
 7. A tagállamoknak meg kell erősíteniük a digitális környezetben történő tiltott marketing felderítésére szolgáló felügyeleti rendszereket, többek között az alábbiak révén:
  • a digitális marketing értéklánc szereplőitől megkövetelik, hogy figyelemmel kísérjék a tiltott marketing mérséklése, blokkolása, szűrése vagy azonnali eltávolítása, valamint a szabályozási intézkedéseknek való megfelelés biztosítása érdekében tett intézkedéseiket, és azokról jelentést tegyenek a meghatározott kormányzati szerveknek;
  • az egyének, a civil társadalmi szervezetek és a kereskedelmi szervezetek számára bejelentési rendszereket hoznak létre, hogy a nem megfelelő digitális marketinget jelezhessék a meghatározott kormányzati szerveknek;
  • az egyének és a civil társadalmi szervezetek felruházása azzal a joggal, hogy bírósághoz fordulhassanak panasszal; és
  • digitális technológiák, például a közösségi média intelligenciaplatformok, képernyőfelvételi szoftverek, forgalomelemző vagy mesterséges intelligenciaeszközök alkalmazása a potenciálisan nem megfelelő digitális marketing azonosítására, hogy a meghatározott kormányzati szervek kivizsgálhassák és biztosíthassák a jogérvényesítést.
 8. A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók alkalmazásával kell érvényt szerezniük szabályozási intézkedéseiknek a digitális környezetben is a szabályok be nem tartása esetén.
 9. A tagállamoknak érvényesíteniük kell joghatóságukat annak biztosítása érdekében, hogy a kódex hatálya alá tartozó termékek, valamint csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek gyártói és forgalmazói, továbbá a digitális marketing értéklánc egyéb szereplői esetében az országukba belépő vagy onnan kilépő, a jogszabályoknak nem megfelelő digitális marketing ellen szankciókat lehessen érvényesíteni.
 10. A digitális marketing értéklánc és az egészségügyi rendszerek valamennyi szereplőjének gondoskodnia kell arról, hogy marketinggyakorlatuk digitális környezetben is megfeleljen a kódexnek, függetlenül a nemzeti és alacsonyabb szintű szabályozási intézkedésektől.
 11. A tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük a digitális technológiák fejlődését és azoknak a kódex hatálya alá tartozó termékek, valamint a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek forgalmazására gyakorolt hatását, és az új digitális technológiák, csatornák vagy marketing gyakorlatok figyelembevételével módosítaniuk kell a szabályozási intézkedéseket.

A javaslatok részletes kifejtéséért és további információkért az olvasó figyelmébe ajánljuk a teljes útmutatót, amely a WHO honlapjáról letölthető: Guidance on regulatory measures aimed at restricting digital marketing of breast-milk substitutes

© Juhászné dr. Kun Judit

Kép: Mesterséges intelligenciával generálva