Ellenőrző lista a külső felmérésre készülő intézmény számára

Ha intézménye elhatározta, hogy a bababarát cím megszerzése céljából külső felmérést kér:

 • Töltsék ki az önfelmérőt és tanulmányozzák a globális kritériumokat, amelyek a 10 lépés mindegyikénél és a Kódexnél le vannak írva! Tegyenek lépéseket a gyakorlat javítására minden olyan ponton, ahol hiányosságokat észlelnek!
 • Állapítsák meg, szükséges-e további képzés vagy egyéb technikai segítség ahhoz, hogy teljes mértékben megfeleljenek a globális kritériumoknak! Készítsenek ütemtervet, és végezzék el a szükséges képzéseket és változtatásokat!
 • Ha további képzés vagy más változások szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a globális kritériumoknak, hajtsák végre a változtatásokat, majd töltsék ki újra az önfelmérőt. Ha úgy tűnik, hogy az egészségügyi intézmény megfelel a globális kritériumoknak, végezzenek további ellenőrzést kis számú anya, várandós asszony és dolgozó kikérdezésével, hogy kiderüljön, válaszaik megerősítik-e az önfelmérés eredményeit.
 • Küldjék el a külső felmérés iránti kérelmet a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottsághoz. Csatolják a kitöltött önfelmérő kérdőívet – beleérve a kórházi adatlapot (és egyéb vonatkozó információt) – ezen kívül az „Összesítő jelentés a csecsemőtáplálásról”, „A dolgozók képzéseinek nyilvántartása”, valamint a „Csecsemőtáplálással kapcsolatos képzések típusai és tartalma” c. űrlapokat kitöltve.
 • Ha előzetes felmérő látogatás (konzultáció) szükséges annak meghatározására, hogy az egészségügyi intézmény készen áll-e a felmérésre, vagy abból a célból, hogy megbeszéljék a felméréssel kapcsolatos terveket, egyeztessék ennek időpontját a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottsággal.
 • Nézzenek utána, milyen eljárás szükséges az Önök intézményében (amennyiben van ilyen) a „teljes körű felvilágosítás utáni beleegyezés”, illetve az embereken végzett kutatások vonatkozásában. Ha a szabályozás engedélyhez köti a felmérést, tudakozódjanak, hogy milyen eljárásra van szükség, illetve mennyi időt vesz igénybe, és ezt az időt számítsák bele az ütemtervbe.
 • Beszéljék meg az SZTNB Bababarát Kórház Kezdeményezés koordinációs csoportjával a felmérés legmegfelelőbb időpontját.

A felmérés előtt egy hónappal, kérjük küldjék el az SZTNB Bababarát Kórház Kezdeményezés koordinációs csoportjának:

 • A kórházi szoptatási vagy csecsemő táplálási irányelv egy példányát.
 • Az irányelvek kórházban kifüggesztett összefoglalójának egy példányát.
 • Minden egyéb dokumentumot, amelyeket a kórház használ, mint például az anyák eligazítása az irányelvre vonatkozóan, szórólapok vagy nyomtatott anyagok várandós- és gyermekágyas asszonyok számára, a szülészeti intézményben használt egyéb klinikai protokollok, standardok, amelyek összefüggnek a szoptatással / csecsemőtáplálással és bármely írott anyag, amit a hazaadás utáni támogatás céljából adnak az anyáknak.
 • A dolgozóknak a szoptatás elősegítése és támogatása, illetve a nem szoptató anyák támogatása témakörében történt képzéseinek tananyag vázlatát vagy tanfolyam tematikáját. Ha teljes egészében a szabványos WHO/UNICEF tanfolyamokat alkalmazták, elég ezeknek a címét leírni és mellékelni a tanfolyamok órarendjét (időbeosztását).
 • Annak a szoptatás témakörében tartott tájékoztatásnak a tematika vázlatát, amellyel minden várandós nőt ellátnak a várandós ambulancián és a szülésre felkészítő csoportban (ha van ilyen).
 • (Ha korábban nem küldték be) Azoknak a klinikai és nem klinikai dolgozóknak a listáját, akik várandós asszonyokkal, anyákkal és újszülöttjeikkel foglalkoznak, mindegyikük neve mellett feltüntetve azokat a szoptatás menedzsment és nem szoptatott csecsemők táplálása témakörben történt képzéseket, amelyeken részt vettek. A klinikai dolgozók esetében ezt „A dolgozók képzéseinek nyilvántartása” c. űrlapon kérjük beküldeni, a nem klinikai dolgozók esetében egy egyszerűbb táblázat is készíthető. Ezen felül kérjük, hogy a „Csecsemőtáplálással kapcsolatos képzések típusai és tartalma” c. űrlapot is mellékeljék.
 • A 6 hónapnál rövidebb ideje alkalmazásban álló és képzésben még nem részesült dolgozóknak tartott eligazítás vázlatát, illetve azt az írott tájékoztatót, amit ezek a dolgozók munkába lépésükkor kézhez kapnak.
 • Az anyatej-helyettesítők, cumisüvegek, cumik, koraszülött/kis súlyú újszülött tápszerek, üveges sterilizált víz és anyatej-dúsítók vásárlását igazoló számlákat annak igazolására, hogy nem kapnak ingyenes vagy alacsony árú ellátmányt és hogy a beszerzett mennyiségek összhangban vannak a szoptatási aránnyal.

Egy héttel a felmérés előtt kérjük, küldjék el az SZTNB Bababarát Kórház Kezdeményezés koordinációs csoportjának:

Ha a szülészeti intézményben az éves szülésszám 2500-nál alacsonyabb, az értékelést megelőző hét folyamán:

 • Készítsék el a legutóbbi időben hazabocsátott anyák listáját elérhetőségük feltüntetésével, mert előfordulhat, hogy közülük is kell véletlenszerűen válogatni a megkérdezéshez, ha a gyermekágyas osztályon túl kevés anya tartózkodik a felmérés napján.
 • Készítsék el a várandós asszonyok listáját elérhetőségük feltüntetésével, mert előfordulhat, hogy közülük is kell véletlenszerűen válogatni a megkérdezéshez, ha túl kevés várandós anya érkezik az ambulanciára vagy tartózkodik a patológiás osztályon a felmérés napján.

A felmérés napján (napjain):

 • Bocsássanak rendelkezésre egy biztonságos, zárható helyiséget a felmérő csoport számára, hogy azt irodaként használni tudják.
 • Álljon rendelkezésre egy nyomtató és másoló a felmérő csoport számára, ha lehetséges.
 • Ha igény van rá és megvalósítható, álljon rendelkezésre egy számítógép és egy vetítő PowerPoint vagy LibreOffice programmal.
 • Legyen egy kész listájuk azon várandós asszonyokról, akiknek időpontja van a várandós ambulancián az adott napon, jelölve azokat, akik a harmadik trimeszterben vannak és már legalább két prenatalis viziten megjelentek (ha ez az információ rendelkezésre áll).
 • Legyen egy kész listájuk azokról az anyákról, akiknek az újszülöttje legalább 1500 g súlyú és legalább 6 órával korábban szültek, a szülés dátumát és időpontját feltüntetve és aszerint csoportosítva az anyákat, hogy kik azok, akik hüvelyi úton illetve császármetszéssel szültek. Jelöljék meg, hogy kik azok az anyák, akiknek hazabocsátása az adott napon várható. Ehhez az „Űrlap a gyermekágyas anyák mintájának kiválasztásához” c. nyomtatvány használható, amiből szükség szerint több példány is kinyomtatható. Megjegyzés: ha a felmérő csoportnak az a terve, hogy az anyákat úgy választja ki, hogy “minden x-edik anyával készít felmérést”, a lista nem szükséges.)
 • Legyen kész listájuk (ha az már korábban nem készült el) azokról a szoptatás előmozdításával, támogatásával és a csecsemőtáplálással kapcsolatos képzésekről, amiben a jelenlegi szülészeti stáb részesült. A listának tartalmaznia kell a képzések típusát, hogy mely dolgozói csoportok részére tartották, az időpontokat, az összóraszámot, továbbá az ellenőrzött klinikai gyakorlat óraszámát. Ehhez használhatják a „Csecsemőtáplálással kapcsolatos képzések típusai és tartalma” c. űrlapot.

A felmérés után:

 • A vezető felmérő informális visszajelzést ad a szülészeti intézmény vezetőjének vagy megbízottjának, a felmérés napján. A felmérő csoport részletes jelentést készít, amit leadnak a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságnak, ami meghozza a végleges döntést, hogy a bababarát cím odaítélhető-e.
 • A kórház/osztály megkapja majd a jelentés egy példányát és értesítik az eredményről.
 • Ha valamennyi kritérium teljesült, a bababarát cím és dísztábla átadása ünnepélyes keretek között megtörténik.

Előfordulhat, hogy az intézmény egyes lépésekben nem felel meg a Bababarát Kórház Kezdeményezés globális kritériumainak, így nem kaphatja meg a felmérés után közvetlenül a "bababarát kórház" címet. Ez azonban nem kell, hogy elkedvetlenítse a vezetőket és a dolgozókat. Ilyen esetben az intézményi szoptatási bizottság a külső felmérő csapat visszajelzése és jelentése alapján elemezze a problémás területeket, tervezze meg a szükséges lépéseket és léptessen életbe akciótervet az ellátás javítására. Ehhez segítséget is kérhet a SZTNB-től. Néhány hónap múlva, amikor a hiányosságokat sikerült kiküszöbölni, a külső felmérőket ismét meg lehet hívni, akik újra megvizsgálják azokat a lépéseket, amik korábban nem voltak megfelelőek. Amennyiben az intézmény ezeken a területeken jól teljesít, nincs akadálya a bababarát cím odaítélésének.

Megjegyzés:

A korrekt önfelméréshez és monitorizáláshoz javasoljuk valamennyi bababarát címre pályázó intézménynek, hogy a külső felméréstől függetlenül vezesse „A dolgozók képzéseinek nyilvántartása” című adatlapot és a “Csecsemőtáplálási adatlapot”. Az utóbbira vonatkozó részletek az „Útmutató a csecsemőtáplálási adatlap és az összesítő jelentés kitöltéséhez” c. dokumentumban megtalálhatóak.

Az említett nyomtatványok és útmutatók a innen letölthetők.

Az oldal tartalmával kapcsolatban kérjük, hogy olvassa el a bevezető oldalon pirossal szedett fontos információkat is!