Monitorozás és újra felmérés

Miért van szükség monitorozásra és újra felmérésre?

A színvonal fenntartása

A monitorozással és újra felméréssel kapcsolatos irányelveket a WHO/UNICEF szakemberei a BBKK nemzeti hatóságainak kérésére dolgozták ki, akik iránymutatást kértek arra vonatkozóan, hogyan lehet a bababarát ellátás színvonalát fenntartani, ugyanis azt vették észre, hogy az intézmények bizonyos mértékig visszacsúsznak vagy akár teljesen visszatérnek az ellátás régi rutinjához.

A lecsúszásnak különböző okai lehetnek: a bababarát elveket nem ismerő, új vezetőket nevezhetnek ki, lehetséges, hogy a dolgozók gyakran változnak és az újonnan belépők még nem kaptak képzést vagy a családok kérhetik a korábbi ellátási formát, esetleg az ajándékcsomagokat. Erősödhet a kereskedelmi hatás, új marketing stratégiák jelenhetnek meg. Az ellátási gyakorlat elcsúszhat és erodálódhat emberi következetlenségek miatt is. Bármi is az ok, az ellátási gyakorlat visszacsúszása a vezetők legjobb szándéka, a személyzet elkötelezett munkája és példamutatóan leírt bababarát irányelvek ellenére előfordulhat.

Ahhoz, hogy a Bababarát Kórház Kezdeményezés hitelességét fenntartsuk, elengedhetetlen a monitorozás és az újra felmérés időről időre történő elvégzése.

A monitorozás és az újra felmérés céljai

  • a dolgozók támogatása és motiválása a bababarát gyakorlat fenntartására
  • a régi gyakorlathoz való visszatérés megakadályozása
  • annak kiderítése, hogy a szülészeti intézményben szerzett tapasztalataik segítik-e az anyákat a szoptatásban
  • annak megállapítása, hogy van-e olyan lépés a tíz közül, amelyikben az intézmény gyengén teljesít, és szükség van a gyakorlat javítására

Ezeken felül a BBKK megfelelő működésének ellenőrzése ahhoz az országos szintű célkitűzéshez is hozzájárul, hogy a Kódex rendelkezései érvényre jussanak és ezáltal megszűnjön a szülészeti intézmények ingyenes vagy alacsony árú tápszerekkel és cumisüvegekkel való ellátása.

Mindamellett a monitorozás és az újra felmérés másra összpontosít.

A monitorozás során rendszeres adatgyűjtés és -elemzés történik, amelynek segítségével az intézmény folyamatosan ellenőrzi szülészeti, gyermekágyas és újszülött ellátási gyakorlatát, hogy az vajon megfelel-e a globális kritériumoknak vagy ha nem, akkor melyek azok a lépések, ahol az ellátás javításra szorul. Az intézmények a monitorozás eredményeit negyedévente megküldik a Bababarát Kórház Kezdeményezés koordinációs bizottságának (1) és évente egy alkalommal konzultálnak is a Bizottság képviselőivel. A konzultáció alkalmával a SZTNB által kiküldött felmérőbiztosok az intézményi szoptatást támogató csoporttal közösen áttekintik a kórház ellátási gyakorlatát, majd – a monitorozási adatok, az intézmény megtekintése, illetve az anyákkal és a személyezettel folytatott beszélgetések alapján – megállapítják, hogy az intézmény továbbra is fenntartja-e a bababarát gondozás színvonalát vagy ha nem, melyek azok a pontok, ahol visszacsúszás észlelhető. Amennyiben szükséges, a felmérőbiztosok javaslatokat tesznek az ellátás javítására és a helyi szoptatást támogató bizottsággal együtt akciótervet dolgoznak ki a bababarát elvekhez való visszatérés elősegítésére. A konzultációról a vezető felmérőbiztos beszámolót küld a SZTNB-nek és az intézmény vezetésének is.

A monitorozás célja elsősorban nem az, hogy a nemzeti hatóság ellenőrizze az intézményeket, hanem az, hogy az intézmény mérje fel a saját gyakorlatát és hozzon döntéseket az eredmények fényében. Ezért rendkívül fontos, hogy az űrlapok és kérdőívek kitöltése valós adatok alapján történjék és hogy az intézményi szoptatást támogató bizottság ezeket az adatokat rendszeresen elemezze. Ez teszi lehetővé ugyanis, hogy a negatív tendenciákat időben észrevegyék és lépéseket tegyenek a visszafordítására. Ha a kórháznak nehézséget okoz, hogy az észlelt elcsúszásokat visszafordítsa, a SZTNB-tól bármikor segítséget kérhet ehhez.

Országos szinten törekedni kell arra, hogy a globális kritériumoknak való megfelelés monitorozása beépüljön a szélesebb körű minőségbiztosítási audit rendszerébe.

Az újra felmérés a már bababarát címmel rendelkező intézmény újra értékelését jelenti, amelynek során egy külső felmérő csapat megállapítja, hogy az intézmény továbbra is betartja-e a „Tíz lépést”, megfelel-e a globális kritériumoknak. Magyarországon a bababarát kórházak újra felmérése három évente történik.

Az oldal tartalmával kapcsolatban kérjük, hogy olvassa el a bevezető oldalon pirossal szedett fontos információkat is!


(1) Magyarországon ez a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság (SZTNB)